Darmowy upgrade Solid PDF Converter 7, Solid PDF Tools 7

Jeżeli produkt Solid Converter PDF v6 lub Solid PDF Tools v6 został zakupiony w ciągu 90 dni od daty wydania wersję 7, producent zezwala na bezpłatne uaktualnienie programu do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na http://www.soliddocuments.com/pl/upgrade.htm.