Infix PDF Editor 5 Beta

Firma Iceni Technology wydała wersję beta oprogramowania Infix PDF Editor 5. Nową wersję można pobrać z linku: infixsetupbeta5.exe.

Nabywcy, którzy zakupią teraz (po 8.6.11) istniejącą wersję oprogramowania , otrzymają bezpłatną aktualizację do nowej wersji 5.