Zmiana w instalacji polskiej wersji FinePrint i pdfFactory

Od wersji FinePrint 7.04 i pdfFactory 4.64 już nie są osobne pliki instalacyjne polskiej wersji, ale polska lokalizacja jest częścią wielojęzycznego pliku instalacyjnego.