Solid Documents

Solid Converter

wersja: 10.1.4146, 4.06.2020
os: Windows Vista/7/8/10
cena: 398,73 Zł, 490,44 Zł z VAT
(od 398,73 Zł, 490,44 Zł z VAT)

Solid Converter jest jednym z kilku doskonałych programów do konwersji PDF do Word, Excel i tworzenia plików PDF, firmy Solid Documents.

Konwertowanie z formatu PDF do formatu Word oraz wydobycie zawartości (ekstrakcja danych)

Konwertowanie zeskanowanych PDF dokumentów. Przetransformuj swoje zeskanowane PDF dokumenty na pliki Microsoft Word.

Skanowanie do formatu Word. Papierowa dokumentacja może zostać łatwo zeskanowana wprost do Microsoft Word dokumentów.

Konwertowanie PDF do formatu Word. Przetransformuj swoje PDF pliki na pliki Microsoft Word, by móc je prościej opracowywać.

Solid PDF Tools

wersja: 10.1.4146, 4.06.2020
os: Windows Vista/7/8/10
cena: 598,00 Zł, 735,54 Zł z VAT
(od 598,00 Zł, 735,54 Zł z VAT)

Solid PDF Tools to interesujące narzędzie firmy Solid Documents, LLC, posiadające wszystkie właściwości programu Solid Converter, które dodatkowo umożliwia bezpośrednie tworzenie dokumentów PDF/A-1b, nadających się do archiwowania.

PDF/A-1b dokumenty to przekonwertowane PDF i TIFF pliki lub pliki powstałe w wyniku zeskanowania dokumentów papierowych. Tworząc warstwę tekstową do zeskanowanych dokumentów program korzysta z OCR oprogramowania MS Office 2003/2007.