Solid Converter

wersja: 10.1.4146, 4.06.2020
os: Windows Vista/7/8/10
cena: 396,49 Zł, 487,68 Zł z VAT
(od 396,49 Zł, 487,68 Zł z VAT)

Solid Converter jest jednym z kilku doskonałych programów do konwersji PDF do Word, Excel i tworzenia plików PDF, firmy Solid Documents.

Konwertowanie z formatu PDF do formatu Word oraz wydobycie zawartości (ekstrakcja danych)

Konwertowanie zeskanowanych PDF dokumentów. Przetransformuj swoje zeskanowane PDF dokumenty na pliki Microsoft Word.

Skanowanie do formatu Word. Papierowa dokumentacja może zostać łatwo zeskanowana wprost do Microsoft Word dokumentów.

Konwertowanie PDF do formatu Word. Przetransformuj swoje PDF pliki na pliki Microsoft Word, by móc je prościej opracowywać.

WYSIWYG wydobywanie zawartości dokumentu. W łatwym w obsłudze graficznym środowisku można w prosty sposób wydobyć z dokumentu PDF tabele w formacie MS Excel, teksty lub obrazki.

Jakość przekonwertowania. Nie musisz tracić godzin na poprawianiu formatowania i przerabianu przekonwertowanego dokumentu.

Nagłówek i Stopka. Do dyspozycji są zaawansowane opcje przekonwertowania, m. in. usunięcie nagłówka i stopki dokumentu.

Rozpoznawanie formularza. Oprogramowanie potrafi zidentyfikować pola formularza i przekonwertować je na pola, w które można łatwo wprowadzać dane.

Konwersja falującego tekstu. Z PDF można wydobyć tekst bez względu na jego nakierowanie.

Wykrywanie hiperłączy. Docelowe URL adresy hiperłączy z pierwotnego PDF pliku automatycznie zostaną przeniesione do nowego dokumentu Word.

Konwersja bezpośrednio ze środowiska Eksploratora. Za pomocą jedynego kliknięcia w Eksplorator Windows można otworzyć PDF dokument wprost w aplikacji Word.

Szczegółowe różnice między Solid Converter i Solid PDF Tools są podane na stronie Porównanie Solid Converter i Solid PDF Tools.

Tworzenie PDF dokumentów

Druk do pliku PDF. Pliki PDF można łatwo wytworzyć za pomocą dowolnej aplikacji Windows, która potrafi drukować.

Zabezpieczenie pliku PDF hasłem. Można ograniczyć przeglądanie, edytację, kopiowanie, druk lub wkładanie komentarzy w własnym dokumencie PDF.

Szyfrowanie plików PDF. Pliki PDF można zabezpieczyć przy pomocy 128-bit RC4 lub AES algorytmów szyfrujących.

Ustawienie praw dostępu. Możesz zadecydować o tym, którzy użytkownicy będą mogli Twój plik PDF czytać, którzy drukować, edytować, kopiować lub wkładać komentarze.

Ustawienie właściwości dokumentu. W celu lepszego zarządzania dokumentami możesz wpisywać nazwę dokumentu, autora, przedmiot lub słowa-klucze.

Własne ustawienie stron. Możesz tworzyć dokumenty PDF z własnym ustawieniem wielkości stron, marginesów lub orientacji tekstu.

Redukcja wielkości pliku. Wielkość i pożądaną jakość wytworzonego PDF można dostosować do zamierzanego sposobu użycia (strony internetowe, druk).

Ustawienie przeglądarki Acrobat Reader. Można wybrać wtępne ustawienie przeglądarki PDF dokumentu: rozmieszczenie stron, powiększenie, wyświetlenie miniatur stron.

Tworzenie PDF/A dokumentów. Można tworzyć dokumenty zgodnie z normą PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) przeznaczone do długotrwałej archiwacji PDF dokumentów.

Wymagania systemowe

MS Office 2003 lub 2007 (przy korzystaniu z OCR)

 

Pobierz wersję próbną

W następnym akapicie można pobrać aktualną wersję próbną oprogramowania Solid Converter.

Po kliknięciu jednego z odnośników rozpocznie się pobieranie oprogramowania.

Można pobrać te wersje programu

Kupić program

W następnym akapicie są wyświetlane wszystkie opcje oprogramowania Solid Converter, które sprzedajemy.

Po kliknięciu jednego z odnośników zostaniecie przeniesieni do naszego sklepu sklep.mokry.pl.

Można kupić te wersje programu